WB Kulturhusverktøy

WB Kulturhusverktøy 2024

WB Kulturhusverktøy kan leveres med alle funksjonene i WB Festivalverktøy, men har i tillegg kraftige muligheter rettet mot utleie (tilbudssystem), MIN SIDE for arrangører/leietakere, registrering av leieforespørsler m.m. Dette er et helnorsk og profesjonelt verktøy som er utviklet over flere år i nært samarbeid med dyktige ressurspersoner i den norske kulturhusbransjen. Med WB får du kontroll over dine arrangementer og utleievirksomhet, i både planleggings-, gjennomførings- og rapporteringsfasen.

Kort historikk

I 2013 kom vår første versjon av WB Kulturhusverktøy på markedet i samarbeid med ulike norske kulturhus. Dette skjedde på oppfordring om å utvikle en kulturhusversjon av det da allerede etablerte WB Festivalverktøy som mange i kulturhusbransjen hadde gode erfaringer med via egen festivaldeltakelse. Siden den gang har kulturhusverktøyet gjennomgått mange faser av videreutvikling med godt samarbeid og innspill fra en rekke dyktige fagpersoner i kulturhus- og arrangementsbransjen. Det er i dag et meget innholdsrikt og solid verktøy som blir flittig brukt av kulturhus, konserthus o.l. over hele landet.

I årene frem til i dag har en rekke brukere av WB Kulturhusverktøy bidratt til viktige veivalg og nyttige programfunksjoner. Du finner en liste over et utvalg kunder som bruker WB Kulturhusverktøy på vår referanseliste.

Alt på et sted

Med WB Kulturhusverktøy får man ett samlet og webbasert system. Logg deg på, og du finner all informasjon logisk inndelt på en lett forståelig måte. Informasjon fra de ulike arbeidsområdene er i mange sammenhenger flettet sammen i form av f.eks. arbeidslister pr. person og oppgavekategori, dags- og ukesoversikter, tilbud, kontrakter, timeplaner for artister, besøkstall, MIN SIDE for frivillige eller arrangører/leietakere, autogenererte mediasider, integrasjon med eksternt billettsystem og mye mer.

Opplæring

Kulturhusverktøyet har lav opplæringsterskel, og vil raskt erstatte gamle løsninger som Excel-ark, andre dataprogrammer eller prosjektstyringsverktøy, ringpermer og gule lapper. Verktøyet er i stor grad selvforklarende, og leveres i tillegg med en grundig og systematisk brukerveiledning som tar for seg ett funksjonsområde pr. kapittel. Lurer du f.eks. på noe om kontrakter, finner du svar i kapitlet om kontraktgeneratoren. Dersom det likevel er behov for opplæring ansikt til ansikt, tilbyr vi også pakkeløsninger på kurs/opplæringsmøter.

Videreutvikling

WB Kulturhusverktøy er konstant i aktiv videreutvikling. Slik skal det være med all seriøs programvare! Vi oppdaterer verktøyet jevnlig med ny og videreutviklet funksjonalitet. Våre kunders verktøy blir da automatisk oppgradert med nye fellesfunksjoner som en inkludert del av standard lisensavtale/abonnement.

Priser

WB Kulturhusverktøy er delvis modulbasert, og prisen varierer dermed etter hva den enkelte kunde har behov for. Hvilke tilleggsmoduler som er aktuelle finner vi vanligvis fort ut av i løpet av en telefondemo, slik at vi deretter kan gi et pristilbud.

Referanser

En rekke norske kulturhus og andre arrangører benytter WB Kulturhusverktøy til å planlegging og organisering av sine arrangement. Du finner et utvalg av våre kunder på referansesiden.