WB Festivalverktøy

WB Festivalverktøy 2024

WB Festivalverktøy er et unikt, profesjonelt og 100 % online arrangementsverktøy som over flere år er utviklet i samarbeid med dyktige ressurspersoner i den norske festivalbransjen. Med WB får du full kontroll på dine arrangementer, de frivillige og alle gjøremål i både planleggings-, gjennomførings- og rapporteringsfasen.

Kort historikk

Utviklingen av verktøyet ble påbegynt i 2008 i nært samarbeid med anerkjente og erfarne Festspillene i Nord-Norge. Siden den gang har løsningen gjennomgått mange faser av videreutvikling basert på innspill fra festival- og kulturhusbransjen, og er et meget gjennomarbeidet, stabilt og innholdsrikt verktøy. Bl.a. har vi samarbeidet med Trondheim Kammermusikkfestival, Nordland Musikkfestuke, Moldejazz, Hamar kulturhus, Norges musikkhøgskole, Stavanger kulturhus og Bærum kulturhus om viktige ideer til nyttige programfunksjoner. Du finner et utvalg brukere på vår referanseliste.

Alt på et sted

Med WB Festivalverktøy får man et samlet, 100 % webbasert system. Logg deg på, og du finner alle festivalens data logisk inndelt på en lett forståelig måte. Informasjon fra de ulike arbeidsområdene flettes sammen i form av f.eks. arbeidslister pr. person og oppgavekategori, dags- og ukesoversikter, kontrakter, tidslinje for transport/biler, autogenererte mediasider, artisttimeplaner, MIN SIDE for frivillige, integrasjon med eksternt billettsystem og mye mer.

Opplæring

Festivalverktøyet har lav opplæringsterskel, og vil raskt erstatte andre dataprogrammer, prosjektstyringsverktøy, Excel-ark, ringpermer og gule lapper. Verktøyet er i stor grad selvforklarende, og leveres dessuten med en grundig og systematisk brukerveiledning som tar for seg ett funksjonsområde pr. kapittel. Dersom det likevel er behov eller ønske om opplæring ansikt til ansikt, tilbyr vi kurs/opplæringsmøter.

Videreutvikling

WB Festivalverktøy er konstant i aktiv videreutvikling, og blir jevnlig oppgradert med ny og videreutviklet funksjonalitet. Slik skal det være med all seriøs programvare! Våre kunders verktøy blir automatisk oppgradert med nye fellesfunksjoner som en inkludert del av standard lisensavtale/abonnement.

Priser

WB Festivalverktøy er delvis modulbasert, og prisen varierer dermed etter hva den enkelte kunde har behov for. Hvilke tilleggsmoduler som er aktuelle finner vi vanligvis fort ut av i løpet av en telefondemo, slik at vi deretter kan gi et pristilbud.

Referanser

En rekke anerkjente festivaler i Norge benytter WB Festivalverktøy. Mange av disse finner du på referansesiden.