NYHETSARKIV, 23/05-2006:

Sentrumutbyggingen i Røyken kommune presenteres med Internett-løsning fra WebBusiness AS


Røyken Sentrum er et stort byggeprosjekt som omfatter omfatter rundt 200 boliger, handelsvirksomhet, kommunale serviceinstitusjoner og bygg for mulig kontor- og næringsformål.

Nettstedet består av InfoWeb pluss med WebDISK, mailhotell og nyhetsbrevmodul. Dette nettstedet har fått spesialtilpasset menyen slik at InfoWeb nå har mulighet for dynamisk vannrett meny som alternativ til den standard loddrette venstremenyen. Vi gratulerer med en solid og lett oppdaterbar Internett-løsning, og ønsker Røyken Sentrumsutvikling AS lykke til med det videre arbeidet.

Høsten 2007 flytter de første beboerne inn i Røyken sentrum, og ett år senere, høsten 2008, åpnes dørene til handelssenteret med ulike forretninger og servicetilbud på et 4.500 kvadratmeter stort areal.

Prosjektet har en strategisk plassering, 50 meter fra Røyken jernbanestasjon hvor det er hyppige buss og togavganger til Drammen og Asker/Oslo. Røyken sentrum blir det naturlige senter - et treffsted for alle som bor og arbeider i kommunen.

Grafikken til nettstedet er laget av MANOdesign v/ Marit Nordvik, og deretter tilpasset WebBusiness' publiseringsløsning. 

Røyken Sentrums nye Internett-løsning finner du på www.roykensentrum.no.