NYHETSARKIV, 13/02-2006:

Vennesla jeger- og sportfiskeforening på Internett


Foreningen har nesten 500 medlemmer og har eksistert i kommunen siden 1953. Nå har de valgt en WebTiger-løsning for å formidle nyheter og annen informasjon til både medlemmer og andre interesserte.

Vennesla jeger- og sportfiskeforening består av flere utvalg: Fisk/lakseutvalg, hundeutvalg, ungdomsutvalg, jaktutvalg og leirdueutvalg. De får godt selskap av våre andre kunder blant jeger- og fiskeforeninger. Vi gratulerer med Internett-løsningen og ønsker lykke til videre med foreningsaktivitetene!

Det nye nettstedet finner du her:
www.venneslajegerogfisk.com