NYHETSARKIV, 05/08-2004:

Kvinnenettet - med fokus på helse og velvære


Ved hjelp av publiseringsverktøyet InfoWeb4 med tilleggsmoduler har vi designet og utviklet portalløsningen kvinnenettet.no. Nettstedet har siden i vår utviklet seg til å bli meget innholdsrikt med stadig oppdatert stoff.

Vi har foruten InfoWeb-løsningen levert både chat, konkurransemodul og kontakt/bestillingsskjema. I tillegg har det blitt spesielt utviklet tilleggsfunksjon til InfoWeb-løsningen for innlegging av reklamebanner og reklametekster.

Innholdet oppdateres av bedriften selv på en tiltalende, interessevekkende og gjennomtenkt måte. Denne løsningen er et godt eksempel på InfoWeb-løsningens mange bruksområder, samt hvor stor takhøyde systemet har for både de designmesssige og funksjonelle sider av en moderne og dynamisk Internett-løsning.

Følgende tekst er hentet fra kvinnenettet.no:
"Kvinnenettet.no ble publisert 15. mars 2004, og er et nettsted/portal med fokus på helse og velvære. Tilbakemeldingene har vært meget gode, og besøksstatistikken har hatt en jevn stigning. Kvinnenettet's visjon er å være et uavhengig nettsted for kvinner med aktuelt og interessant stoff. I dag har Kvinnenettet en linksamling på ca. 1000 linker og denne øker for hver dag. I tillegg har vi masse spennende artikler, tips og råd, og nye legges ut hver uke. Kvinnenettet tilbyr også et diskusjonsforum, chat, konkurranse og spennende produkter for kvinner. Gjennomsnittsbrukeren av Kvinnenettet ligger i aldersgruppen 20-45 år og bruker gjerne fritiden på barn og familie, venner og trening."

Vi takker for samarbeidet så langt, og ønsker lykke til videre! Du finner Internett-løsningen her: www.kvinnenettet.no.