NYHETSARKIV, 11/09-2003:

Førstesidestoff-modul til WebTiger og WebPrivat


Med denne automatiserte versjonen av "Førstesidestoff" vises de fem siste artiklene automatisk på nettstedets forside.

Denne modulen gir ekstra liv til nettstedet og viser automatisk hva som skjer på websidene til enhver tid på en helt unik måte. Forsiden oppdateres automatisk mot databasen slik at brukeren ikke trenger å gjøre noe som helst. Dersom artikkelen har et bilde nr. 1 registrert i systemet, vil dette vises i miniatyr-størrelse på nyhetslisten.

Man kan i tillegg til dette fremdeles vise en hvilken som helst artikkel i sin helhet på nettstedets forside. Listen med de siste 5 artiklene vil vises over denne. Det er også mulig å aktivere og deaktivere nyhets-modulen etter behov. For å vise et tilpasset utvalg av nyheter på listen endrer man den enkelte artikkels dato via artkkelens redigeringsside.
Tilsvarende funksjon har tidligere vært forbeholdt de større publiseringsverktøyene fra WebBusiness AS. Man ønsker nå å gjøre slik funksjonalitet tilgjengelig også på de mindre systemene.