NYHETSARKIV, 18/06-2001:

MOMSREFORMEN 2001


Samtlige produkter og tjenester fra WebBusiness AS blir momspliktige med øyeblikkelig virkning f.o.m. 1. juli 2001. Dette gjelder for både etableringsgebyr og månedlige lisenser.

Til alle våre kunder og samarbeidspartnere!

Vi vil med dette opplyse og minne om at den såkalte momsreformen vil påvirke alle selskaper som driver med programutvikling og design for Internett. Dette innebærer at samtlige av WebBusiness AS’ produkter og tjenester blir momspliktige med øyeblikkelig virkning f.o.m. 1. juli 2001. Dette gjelder for både etableringsgebyr og månedlige lisenser. Dagens merverdiavgift er satt til 24%.

Alle fakturaer med forfall i juni vil være fritatt for merverdiavgift. Alle fakturaer f.o.m. juli 2001 vil være avgiftspliktige med 24% merverdiavgift. Se eventuell spesifikasjon på fakturaen. For de fleste av våre kunder vil ikke dette ha innvirkning på de faktiske kostnader i forbindelse med Internett-løsningen.

Vi minner om at dette heller ikke vil gi WebBusiness AS økt fortjeneste. Ta gjerne kontakt på 38 14 83 45 eller pr. e-post hvis noe virker uklart, eller for å stille andre spørsmål angående din Internett-løsning.