NYHETSARKIV, 10/10-2002:

Nytt nettsted m/ CD-ROM presentasjon til ELKEM


Vi har levert en komplett ekstranett-løsning som har blitt integrert i Elkem Materials' eksisterende InfoWeb Ekstranett. Det nye nettstedet er en omfattende presentasjon av Self-compacting concrete, og vi har også produsert den tilhørende CD-ROM'en.

CD-ROM versjonen er en gjengivelse av nettstedet. Presentasjonen starter automatisk når man setter CD'en inn i datamaskinen (autorun-funksjon). CD-versjonen benyttes av Elkems selgere i ulike deler av verden overfor aktuelle kunder og kontakter, mens nettstedet foreløpig benyttes til intern opplæring og informasjon. Nettstedet er en konstant oppdatert versjon av det som finnes på CD'en, og hver gang dette har blitt tilstrekkelig oppdatert med nytt stoff, vil det bli trykket opp nye CD-ROM versjoner som gjenspeiler nettstedets innhold. Presentasjonen inneholder over 50 artikler, mer enn 20 ulike video-klipp og en stor mengde PDF-dokumenter, bilder og modeller. Man kan også regne ut prisen på self-compacting concrete pr. m3 ved hjelp av et et skjema med javascript som er integrert på en webside. Takk til Elkem Materials for et spennende og interessant prosjekt!