NYHETSARKIV, 09/02-2002:

Søgne Fritidsnytt - med full fart på Internett


Fritidsnytt utgis av over 80 lag og foreninger i Søgne kommune og papirutgaven har 10 utgivelser i året med et opplag på 3800 eksemplarer. Bladet finansieres ved annonser og frivillige gaver.

Fritidsnytt hadde tidligere et statisk nettsted med tradisjonelle html-filer, men har nå byttet dette ut med dynamiske og interaktive verktøy som virkelig kan skape et interessant og aktivt miljø for innbyggerene i kommunen. Med både et kraftig informasjonssystem, diskusjonsforum, chat, konkurranse, tips en venn og kontaktskjema har Søgne Fritidsnytt vist at de for alvor ønsker å bli en aktiv deltaker på Internett og benytte seg av mulighetene som ligger der. Vi ønsker lykke til med en meget spennende løsning på www.fritidsnytt.no! :)