NYHETSARKIV, 06/04-2010:

WebBusiness deltar på årsmøtet til Norske Festivaler


Som en av tre inviterte utstillere, vil vi torsdag den 8. april presentere vårt prosjektstyringsverktøy (festivalverktøy) på egen stand under Norske Festivalers store, årlige festivalsamling. I år avholdes samlingen på Kongsberg.

Vi takker for invitasjonen fra Norske Festivaler, som er et nettverk for ulike typer festivaler,  festspill og spel i Norge. Årets samling (årskonferanse) går av stabelen i Kongsberg 8. - 9. april 2010. Omkring 80 ulike festivaler o.l. vil være representert. Årskonferansen regnes som den viktigste norske begivenheten for satsning på kunnskap, tips, råd og informasjon om ressurser for festivalenes videre utvikling. I tillegg til et program med bl.a. foredrag, kan man ikke minst treffe andre erfarne bransjefolk og utveksle viktige erfaringer med hverandre.

Årets tema for inviterte tilbydere er "prosjektstyringsverktøy". Som et av tre firma, er WebBusiness AS invitert til å presentere vår løsning på en stand torsdag ettermiddag. Vi takker for invitasjonen, og ser frem til å fortelle representantene fra de ulike festivalene mer om WB Festivalverktøy.