NYHETSARKIV, 28/09-2013:

Presentasjon på Norsk Kulturhusnettverks samling i Oslo


WebBusiness var invitert til Norsk Kulturhusnettverks fagsamling på Riksscenen i Oslo den 25. september. På hovedmøtet ga vi en presentasjon av WB Kulturhusverktøy for lederne av over 40 kulturhus, og fikk meget god respons.

WB Kulturhusverktøy ble presentert i konferanserommet på Riksscenen i Oslo. Daglig leder i WebBusiness AS, Finn Harald Røed, benyttet prosjektor for å vise eksempler på de mange funksjonene og mulighetene som verktøyet omfatter.

Mot slutten av presentasjonen informerte leder for Larvik Kulturhus Bølgen, Andreas Gilhuus, forsamlingen om hvilke erfaringer han hadde med både WB Kulturhusverktøy og service og oppfølging som kunde hos WebBusiness. Han mente at dette var det verktøyet som norske kulturhus hadde vært på leting etter, og avsluttet så med å gi de andre kulturhuslederne en solid anbefaling.

Riksscenen i Oslo - presentasjon av WB Kulturhusverktøy sept 2013

Billettsystem-leverandøren Venuepoint / Billettportalen ga deretter en presentasjon av sin løsning. Flere norske kulturhus benytter allerede Venuepoints online billettsystem. De siste ukene har WebBusiness og Venuepoint hatt gode samtaler, og funnet hverandre i felles og utfyllende interesser omkring de løsningene vi begge står bak. Under presentasjonen bidro en av Venuepoints kunder, Bærum Kulturhus v/ kommunikasjonsansvarlig Karin Bugge, med sine erfaringer som deres kunde. Karin nevnte da også at de er i ferd med å inngå samarbeid med WebBusiness om kulturhusverktøyet. Hun fortalte at begeistringen var stor blant dem hos Bærum Kulturhus som skulle arbeide med verktøyet. Leder i Venuepoint, Einar Sævarsson, omtalte i sin presentasjon WB Kulturhusverktøy som en del av totalpakken til Bærum Kulturhus.

Vi takker for invitasjonen fra Norsk Kulturhusnettverk (NKN) v/ Thor Olav Fjellhøi, og for den positiviteten som både styremedlemmer og deltakere uttrykte for WB Kulturhusverktøy både under og etter presentasjonen.

NKN er Norges viktigste samlingspunkt for norske kulturhus og konserthus, der kulturhus fra hele Norge med jevne mellomrom samles for å utveksle erfaringer og få viktig input om kulturhusdrift. NKN har som oppdrag å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer pr. september 2013 ca. 90 kulturhus over hele landet og representerer en kulturell infrastruktur gjennom byggene til en verdi anslått til over 20 milliarder kroner totalt. Mer informasjon på www.kulturhus.no.

Vi ser frem til et nært og godt samarbeid med nye kulturhus utover høsten og videre inn i 2014.

Du kan lese mer om WB Kulturhusverktøy på www.webbusiness.no/kulturhus.