NYHETSARKIV, 23/11-2012:

Noregs Ungdomslag valgte WB Festivalverktøy


Hovedkontoret til Noregs Ungdomslag i Oslo benytter nå vårt festivalverktøy til planlegging og gjennomføring av sine største arrangementer.

Noregs Ungdomslag ble stiftet allerede i 1896, og har lokallag i alle landets fylker. Med avtalen vi har inngått med hovedkontoret i Oslo, vil Noregs Ungdomslag benytte festivalverktøyet til ulike festivaler og større arrangement de arrangerer på ulike steder i landet.

Med WB Festivalverktøy har vår nye kunde et unikt verktøy til å planlegge og gjennomføre de ulike delene av en festival, enten det gjelder arbeid med frivillige, overnatting, reiser, transport, kontrakter, personlister, kostnadsbudsjett, utsending av SMS eller e-post, arbeidslister, artisttimeplaner eller dagsoversikter pr. arena.

På en selvforklarende måte dekker og fletter WB Festivalverktøy sammen de mange områdene av en festival til en strukturert helhet. Virkemåten er i harmoni med hvordan en rekke erfarne norske festivaler har definert at de ønsker at et slikt verktøy skal fungere. I nært samarbeid med disse festivalene siden 2008 og frem til i dag har WebBusiness utviklet et webbasert program som passer like godt for alt fra mindre arrangement til landets største og mest komplekse festivaler.

Festivalverktøyet er fremdeles i stadig utvikling, og har mål av seg å være et ledende system for festivalplanlegging og festivalavvikling på det norske markedet.

Vi ønsker Noregs Ungdomslag lykke til med WB Festivalverktøy, og takker for tilliten!