NYHETSARKIV, 10/05-2017:

Nasjonalbiblioteket i Oslo valgte WB Kulturhusverktøy


Nasjonalbiblioteket har inngått avtale om WB Kulturhusverktøy til planlegging og organisering av sine mange arrangement.

Nasjonalbiblioteket i OsloNasjonalbiblioteket i Oslo "bevarer fortiden for fremtiden" gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase. Rollen som nasjonalbibliotek innebærer blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokument (bøker, tidsskrifter, film, musikk m.m.) som produseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket.

I tillegg drives det utbredt arrangementsvirksomhet i løpet av året, der blant annet ombygde lokaler tas i bruk fra 2017.

Nasjonalbiblioteket er underlagt Kulturdepartementet og har 439 ansatte (2016).

Vi ønsker Nasjonalbiblioteket velkommen som kunde, og ser frem til et gjensidig god samarbeid!