NYHETSARKIV, 22/09-2004:

Én av fire husstander har bredbånd


Hver fjerde husstand i Norge har nå installert bredbånd. Og veksten ventes å fortsette. Åtte av ti husstander kan koble seg på - hvis de vil.

Bredbåndsoppgangen dokumenteres i en statusrapport konsulentselskapet Teleplan har laget for Arbeids- og Administrasjonsdepartementet.

- Veksten i utbyggingen har vært gledelig rask. Vi har nå over 80 prosent bredbåndsdekning. Det viser at markedet gjør jobben og at Regjeringens bredbåndspolitikk har vært riktig, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer.

Han tror dekningen vil passere 90 prosent neste år.
- Med den takten vi ser i dag og den rivende teknologiske utviklingen så tror jeg vi vil nå tett oppunder 100 prosent i løpet av ikke altfor lang tid, sier Meyer.

Statsråden tror ikke det blir nødvendig med store statlige tilskudd for å sikre bredbånd til alle.

- Vi vil bruke vårt bredbåndsprosjekt Høykom til å stimulere utbygging i de områdene der det er vanskeligst, sier statsråden. Analysen viser at Norge kom sent i gang med bredbånd, men at vi nærmer oss Sverige og Finland.

- Vi kommer til å gå forbi de to landene om ikke altfor lenge. Å sammenligne med Island og Danmark er urimelig. Geografien gjør bredbåndsutbygging langt enklere i de to landene, sier Meyer.

Han gleder seg også over at nordmenn installerer bredbånd i stor stil. 24 prosent av alle husstandene hadde bredbånd i august. Teleplan forventer at andelen vil stige til 30 prosent i løpet av året.

- Vi hadde ventet en betydelig vekst i bredbåndsmarkedet, men den har vært sterkere enn forventet. Vi tror den sterke veksten også vil fortsette neste år. Etterhvert vil nok så å si alle med Internett hjemme skaffe seg bredbånd, sier teleanalytiker Christer Nilsson i Teleplan. Han er også imponert over utbyggingstakten.

Kilde: www.aftenposten.no, GUNHILD M. HAUGNES, 22. september 2004