Frist for påmelding / Registration deadline: 1. september

Fornavn / First name: *
Etternavn / Last name: *
Adresse / Address: *
Postnummer / Postal code: *
Poststed / City: *
Land / Country:
Mobil / Mobile: *
Telefon privat / Privat phone:
Telefon jobb / Work phone:
E-post / E-mail: *
Født / Born: *
Kjønn / Gender: * Kvinne / Woman   Mann / Man
 
Bilde av deg /
Photo of you (max 5 MB, jpg):
 
Hva vil du jobbe med? /
What would you like to work with?
Rigg/Arrangement  /  Rig/Event
Catering
Informasjon/Distribusjon/PR  /
        Information/Distribution
Transport
(Vennligst oppgi om du disponerer egen bil samt merke og antall seter/bagasjeplass under.  /  (Please specify if you can use your own car during the festival in the space below))
Billettsalg/-kontroll  /  Tickets / access controll
Festivalsekretariat  /  Festival office
Alt mulig!  /  Everything
TICC


Jeg er tilgjengelig i følgende tidsrom:

SUNDAY / SØNDAG 22. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

MONDAY/MANDAG 23. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

TUESDAY/TIRSDAG 24. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

WEDNESDAY/ONSDAG 25. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

THURSDAY/TORSDAG 26. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

SATURDAY / LØRDAG 29. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

SUNDAY / SØNDAG 30. SEPTEMBER:
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

SUNDAY/SØNDAG 29. SEPTEMBER
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
Evening / kveld (ca. 16.00 ->)

MONDAY/MANDAG 30. SEPTEMBER
Daytime / Dagtid (-> ca. 16.00)
 
Kan jobbe alle dager / Can work all days.
Kan også i forkant av festival (gjelder særlig Info/distribusjon) /
        Can also work ahead of the festival (Information/distribution).

Diverse info / Various info:
Førerkort for bil / Driving license:
Disponerer egen bil i festivalperioden / I can use my own car during the festival:
 
Evt. merknader / Comments:
 
Jeg samtykker i at Trondheim Kammermusikkfestival sender meg festivalnyheter via nyhetsbrev på e-post.

Personvern / personopplysninger: *
Jeg samtykker i at Trondheim kammermusikkfestival kan lagre personopplysninger og bilde av meg i sine systemer til eget bruk, så lenge de har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med tredjepart. Jeg kan når som helst be Trondheim kammermusikkfestival om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet.
 

Skriv tallene og bokstavene du ser på bildet inn i tekstboksen /
Type the numbers and letters you see in the picture into the textbox: *

   


Registrering frivillige / festivalverktøy levert fra webBusiness AS © 2019