NYHETSARKIV, 30/01-2011:

Finn Harald Røed: Daglig leder og webutvikler siden 1999


Som heltidsansatt siden oppstarten av WebBusiness i 1999 har Finn Harald i alle disse årene ledet firmaets daglige drift og vært kontaktperson for både store og små bedriftskunder.

Finn Harald Røed, Daglig leder i WebBusiness ASFinn Harald Røed (født 1968) gikk på Kristiansand Handelsgymnasium 1984-1987, og utdannet seg deretter til adjunkt på Kristiansand Lærerhøgskole (nå del av Universitetet i Agder) med vekt på engelsk, musikk og historie. I arbeidslivet som grunnskolelærer fra begynnelsen av 90-tallet fattet han etterhvert stor interesse for et nytt fagområde som gjorde seg stadig mer gjeldende, nemlig data, e-post og Internett.

Fra undervisning til IT-verden

I 1998 avsluttet han lærerkarrieren og studerte i ett år intensivt IT med hovedvekt på nettverksadministrasjon og programmering. Som beste student av 65 etter fullførte eksamener (snittkarakter på 1,25), var veien kort til ansettelse i et webfirma i Grimstad. Etter bare tre måneder ble han kontaktet av NæringsAkademiet i Vest-Agder som hadde behov for både en programmeringslærer og en person som kunne igangsette en ny bedriftsavdeling med webutvikling for bedrifter. Finn Harald ble ansatt fra høsten 1999, og når tallene etter få måneder viste at webavdelingen hadde sin livsrett, ble den skilt ut som eget aksjeselskap (WebBusiness AS) med Finn Harald som 25% medeier og daglig leder.

Et erfarent og solid webfirma

I skrivende stund (2011) har det gått 12 år siden historien om WebBusiness startet. Siden den gang har Finn Harald stått som hovedansvarlig for utviklingen og driften av hundrevis av webløsninger for bedrifter både på Sørlandet og etterhvert også i resten av landet. Pr. 2011 ligger hovedfokus på WebBusiness' nye webbaserte festivalverktøy. Etter prognosene ligger dette an til å bli et ledende programsystem i Norge på sitt felt.

- "Jeg ser med spenning frem til de neste10 årene med WebBusiness", sier Finn Harald på spørsmål om hva fremtiden bringer.
- "I denne bransjen stagnerer man aldri, det er alltid nye og spennende utfordringer etterhvert som webmarkedet utvikler seg", legger han til, og ønsker alle gamle, nye og kommende kunder en aktiv og fruktbar deltakelse på nettet.